20-50               20-60

25-50               25-60

30-90                20-75

تماس با ما

دفتر مرکزی کاشی فخار

   

کارخانه فخار

       

میدان مادر (محسنی)، خیابان شاه نظری، کوچه ناز آفرین، پلاک 4، طبقه 6، واحد 32

شماره تماس : 22263403 الیو 22263401

فکس :            22263399

   

رفسنجان ، کیلومتر 10 جاده کرمان ،شهرک صنعتی رفسنجان - شرکت کاشی فخار  رفسنجان

:شماره تماس 

  • 034-34288000-3
  • 034-34294226-8
  • 034-34286420

شماره فاکس

  • 034-34288001
  • 034-34288557